Centrum Plan Schaijk


Om gedurende het ontwerpproces regelmatig de mening van inwoners van Schaijk te horen, over de plannen voor het Centrumplan, is gewerkt met een klankbordgroep. Deze komt gedurende het ontwerpproces een aantal keren bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het project.
In de klankbordgroep zijn de belangrijkste groepen vanuit Schaijk zo veel mogelijk vertegenwoordigd. De leden van de klankbordgroep kunnen ook als vraagbaak dienen voor inwoners van Schaijk die vragen hebben over het Centrumplan.
 
De leden van de klankbordgroep zijn (alfabetisch):
dhr. Harrie Boot (vanuit monumentencommissie)
dhr. Ad Brekelmans (inwoner Schaijk, direct omwonende)
dhr. Wim van Dalen (inwoner Schaijk)
Mw. Elga van Dartel (namens BrabantZorg)
dhr. Piet Geurts van Kessel (inwoner Schaijk, namens ouderen)
dhr. Rolf Kok (inwoner Schaijk, vanuit retail-expertise)
dhr. Henrie Lamers (inwoner Schaijk, voorzitter DAW)
dhr. Henk van Ras (inwoner Schaijk, voorzitter KBO)
dhr. Alfons Smits (inwoner Schaijk, voorzitter MKB Schaijk-Reek)