Centrum Plan Schaijk

Binnen Centrumplan Schaijk ontstaat een nieuwe straat met verschillende entrees naar de omliggende bouwdelen. Die straatnaam wordt Kapelanieplein.

Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor het centrumplan gerealiseerd. De vaststelling door de raad was unaniem; dat onderstreept het brede draagvlak voor dit plan.

We bereiken een nieuwe mijlpaal voor Centrumplan Schaijk. Op 8 december ligt het bestemmingsplan ter vaststelling in de gemeenteraad. De inhoudelijke behandeling is op 24 november in de voorbereidende raad.

De komende jaren wordt de openbare ruimte in het centrum van Schaijk opnieuw ingericht. Op 11 juli was hierover een informatieavond in de Phoenix, waarbij zo'n 60 direct omwonenden en geïnteresseerden aanwezig waren. Tijdens de avond hebben adviesbureau Advin en de gemeente toegelicht hoe de openbare ruimte er uit komt te zien.

Er is weer een stap gezet in de ontwikkeling van het centrumplan Schaijk. Vanaf 9 mei 2016 liggen het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage. Hiermee ligt het ontwerp van Centrumplan Schaijk vast en start de volgende fase richting realisatie van dat plan.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.