Centrum Plan Schaijk

De ontwikkelaars starten deze week met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Centrumplan Schaijk!

Vastgoedontwikkelaars Movement Real Estate (MRE) en Pakhuis Schaijk BV en de gemeente Landerd gaan van start met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwbouwplannen in het centrum van Schaijk.

Eerste werkzaamheden.
De komende weken begint men met grondwerkzaamheden in het gebied en worden er onder meer publicatieborden langs de Schutsboomstraat ter hoogte van de voormalige Boerenbond geplaatst. Nog voor de bouwvakvakantie wordt een aanvang gemaakt met het slopen van de bestaande gebouwen die plaats gaan maken voor de nieuwbouw aan het Kapelanieplein en de Schutsboomstraat. Daarbij wordt zeer milieubewust te werk gegaan en worden voorzieningen getroffen dat het vrijkomend materiaal ter plaatse wordt verwerkt. In september start men met de voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur (aanleg van riolering, bekabeling, inrichting bouwlocaties) binnen het centrumplan, zodat medio oktober/november kan worden gestart met de nieuwbouw.

Overlast
Gedurende een termijn van 18 maanden wordt er gewerkt aan de realisatie van het nieuwe centrumplan. Daarbij kan niet worden voorkomen dat er overlast ontstaat voor omwonenden en bewoners van Schaijk. Uiteraard probeert men dit tot een minimum te beperken. De omwonenden van het gebied zullen vooraf schriftelijk in kennis worden gesteld van de aanvangsdatum van de werkzaamheden. Voor alle Schaijkenaren geldt dat zij via de lokale en regionale media op de hoogte worden gehouden.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.