Centrum Plan Schaijk

Na een lange voorbereidingstijd komt er nu schot in de realisatie van het Centrumplan Schaijk. De komende maanden worden verschillende gebouwen in het centrum gesloopt en daarna start de opbouw van het nieuwe centrum van Schaijk.

In de week van 10 juli 2017 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden die nodig zijn voor Centrumplan Schaijk. Als eerste wordt begonnen met de sloop van Schutsboomstraat 9 (de voormalige Boerenbond) en het ernaast gelegen woonhuis aan de Schutsboomstraat 7 (voorheen fam Megens).

Daarna worden ook Europaplein 2 (het oude gemeentehuis), Pastoor van Winkelstraat 16 en 16a (de voormalige Plus Supermarkt met de bovengelegen woningen) en Pastoor van Winkelstraat 12 en 14 (de twee woningen tegenover De Phoenix) gesloopt. 

Vervolg werkzaamheden

In september start de gemeente met het bouwrijp maken van het openbare gebied en de aanleg van riolering binnen het plangebied. Medio November van dit jaar starten de aannemers Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling en Bouwbedrijf Peter Peters met de realisatie van de nieuwbouw.

Dit moet resulteren in de opening van het centrumplan en de twee supermarkten (EMTÉ en Albert Heijn) eind 2018.

Voor nadere informatie over de inrichting van het openbare gebied kunt u contact opnemen met de Gemeente Landerd (0486) 458155 en voor informatie over de nieuwbouw kunt u contact opnemen met Pakhuis Schaijk of Movement Real Estate (073) 6818181.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.