Centrum Plan Schaijk

De ontwikkelaars MRE en Pakhuis Schaijk B.V. hebben dit weekend met de lokale AH supermarktondernemer Huub Christiaens een akkoord bereikt over de overname van de huidige supermarktlocatie aan de Burgemeester Hoefnagelstraat te Schaijk.

Hiermee is een definitieve stap gezet in het wegbestemmen van de 3e supermarkt in Schaijk, nadat Christiaens per eind volgend jaar zijn AH supermarkt activiteiten zal verplaatsen naar het nieuwe centrumplan van Schaijk en de huidige supermarkt dan een andere bestemming gaat krijgen.

Christiaens had over aankoop van de supermarkt reeds overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar van het pand. In deze aankoop is tevens met de eigenaar overeengekomen dat de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State wordt ingetrokken en dat de aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van het bestaande supermarktpand wordt stopgezet.
Door het wegnemen van de dreiging van een derde supermarkt in Schaijk heeft ook supermarktorganisatie Emté besloten de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State te gaan beëindigen.

Door het uitsluiten van het (toekomstige) gebruik van de winkellocatie aan de Burgemeester Hoefnagelstraat als supermarkt komen partijen volledig tegemoet aan de strategische keuze van de gemeente Landerd om de winkelactiviteiten te centreren in het Centrum van Schaijk.
Door het uitsluiten van buiten het centrum van Schaijk gelegen locaties voor het gebruik als supermarkt wordt tevens invulling gegeven aan de Structuurvisie van de gemeente Landerd.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.