Centrum Plan Schaijk

Op 22 september 2017 zijn de civiele werkzaamheden voor Centrumplan Schaijk gestart.

Allereerst is ruimte gemaakt door een aantal bomen in het gebied te verwijderen. Daarna is de civiele aannemer (firma Van de Wetering) namens de gemeente verder aan de slag gegaan met het bouwrijp maken van het binnengebied, ter plaatse van de voormalige Boerenbond en het voormalige gemeentekantoor.

In dit binnengebied worden onder andere alle obstakels verwijderd, wordt riolering aangelegd en wordt een parkeerterrein neergelegd, zodat bezoekers van de EMTÉ terecht kunnen tijdens de bouwwerkzaamheden.

Vervolgens starten de beide ontwikkelaars van Bouwdeel 1 en Bouwdeel 2 met hun bouwwerkzaamheden.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.