Centrum Plan Schaijk

De uitvoering van Centrumplan Schaijk is inmiddels in volle gang. Er is vervuiling aangetroffen, maar deze leidt niet tot vertraging in het project.

Bij het bouwrijp maken van de bouwlocatie voor het nieuwe centrum van Schaijk is twee weken geleden door de civiele aannemer Van de Wetering een lokale asbest vervuiling aangetroffen. De vervuiling zit in de bodem op het terrein van de voormalige Boerenbond.

De vervuilde plek is onderzocht en inmiddels is duidelijk dat deze in de komende tijd gesaneerd gaat worden in opdracht van de huidige grondeigenaar.

De vervuiling levert geen gevaar op voor de volksgezondheid of de omgeving. De plek is afgebakend. Het bouwrijp maken van het middengebied van centrumplan Schaijk wordt volgende week vervolgd.

 

Geen vertraging bouwactiviteiten

De voorbereidende werkzaamheden voor het centrumplan Schaijk lopen geen vertraging op.

De ontwikkelaars zijn inmiddels ook al begonnen met hun bouwactiviteiten. Namens de ontwikkelaars worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd door de Schaijkse aannemers Peter Peters en Van der Heijden.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.