Centrum Plan Schaijk

Op 18 oktober 2017 heeft de Raad van State groen licht gegeven voor Centrumplan Schaijk.

De Raad van State is in Nederland de hoogste rechter voor bestemmingplannen; die heeft de bezwaren die enkele omwonenden hadden op het plan ongegrond verklaard. Op basis van het bestemmingsplan en de bijbehorende onderbouwingen concludeert de Raad van State dat het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers niet onaanvaardbaar wordt aangetast, dus dat het plan door kan gaan.

Hiermee zijn het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor het centrumplan onherroepelijk geworden. Er is nu geen belemmering meer voor de realisatie van het centrumplan.

Wethouder Brands licht toe: “We hadden op basis van de zitting bij de Raad van State al een goed gevoel over de uitkomst, maar het is natuurlijk goed nieuws voor Schaijk dat er nu zekerheid over is. We hebben in de voorbereiding de effecten op de directe omgeving al goed in beeld gebracht, en daaruit bleek dat de gevolgen voor de omgeving binnen de perken zouden blijven. Gelukkig komt de Raad van State tot dezelfde conclusie. Dit plan is zo belangrijk voor de hele kern Schaijk; ik ben heel blij dat er nu geen belemmering meer is om de uitvoering te realiseren. Ook voor de betrokken ontwikkelaars is deze zekerheid van groot belang, zowel voor de investeringen die zij gaan doen als ook voor het vastleggen van de huurders voor het project.”

De realisatie van het Schaijkse dorpshart gaat nu op volle kracht door. De sloopwerkzaamheden zijn ver gevorderd, en de bouwwerkzaamheden van de beide bouwdelen zijn al gestart. Ook wordt er al gewerkt aan het bouwrijp maken van het gebied, onder andere met de aanleg van het nieuwe rioolsysteem. Naar verwachting openen de winkels in het centrumplan eind 2018 hun deuren.

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.