Centrum Plan Schaijk

Op woensdag 14 februari aanstaande wordt gestart met de inrichtingswerkzaamheden voor het centrumplan Schaijk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juni 2018. U leest hieronder wat we gaan doen en waar de werkzaamheden precies zijn.

Wat gaan we doen op welke locaties?
In het gedeelte Europaplein vanaf huisnummer 17 tot de kruising met de Schutsboomstraat gaan we de openbare ruimte opnieuw inrichten als onderdeel van het Centrumplan Schaijk. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel voor vuilwater en hemelwater.
De huidige bestrating van de rijbaan, trottoirs, marktplein en parkeervakken wordt vervangen door nieuw bestratingsmateriaal.

Uitvoeringsvolgorde en bereikbaarheid panden en percelen
Het gedeelte Europaplein vanaf huisnummer 17 tot de kruising met de Schutsboomstraat is in drie fasen opgeknipt welke aansluitend aan elkaar worden uitgevoerd.

FASE 6; Vanaf Europaplein 17 tot en met de kruising Jan Oliemeulenstraat-Julianastraat. Uitvoeringsduur ± 5 weken ( 14 februari tot en met circa 23 maart 2018 ).

FASE 7; Gehele marktplein. Uitvoeringsduur ± 5 weken ( 22 maart tot en met circa 24 april 2018 ).

FASE 8; Vanaf kruising Jan Oliemeulenstraat-Julianastraat tot kruising Schutsboomstraat. Uitvoeringsduur ± 6 weken ( 23 april tot en met circa 1 juni 2018 ).

De weg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. De woningen en winkels blijven via loopschotten te voet bereikbaar. Bewoners / bedrijven worden door de aannemer tijdig in kennis gesteld wanneer auto’s buiten het werkvak geparkeerd moeten worden.

Heeft u vragen?
Het werk wordt uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van de Wetering Infra BV uit Heesch. Iedere woensdagmiddag is er van 13.00 uur tot 14.00 uur een inloopspreekuur in de keet van Van de Wetering aan de Pastoor van Winkelstraat. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer Arno van Wees op telefoonnummer: 06-23010043 of bij de toezichthouder de heer Raf Peperkamp op telefoonnummer 06-42613960.

Indien u meer wilt weten over het centrumplan Schaijk kunt u de website www.centrumplanschaijk.nl raadplegen of contact opnemen met de heer Henk van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd op telefoonnummer: 0486 – 458171.

Centrumplan Schaijk

 

De afbeeldingen op deze site zijn Concept/Studie varianten en u kunt er geen geen rechten aan ontlenen.